CEMA ENERGY Sp. z o.o. jest spółką celową utworzoną w październiku 2008 roku. Podstawowym celem jej utworzenia jest realizacja budowy najnowocześniejszej w Polsce instalacji spalania odpadów.

Przedmiotem inwestycji planowanej przez CEMA ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie jest organizacja i budowa zakładu przeznaczonego do spalania odpadów stanowiących w 100% biomasę i wytwarzanie energii elektrycznej w procesie termicznego odzysku energii zawartej w odpadach. Inwestycja będzie zlokalizowana w Chorzowie (woj. Śląskie, Polska).

Z uwagi na rodzaj zastosowanej biomasy (paliwa) instalacja ta będzie pracować na standardach emisyjnych spalania odpadów nie niebezpiecznych.

Podstawowym atutem planowanego przedsięwzięcia jest znaczące wyeliminowanie problemu składowania i zagospodarowania odpadów stanowiących poważne zagrożenie sanitarno- epidemiologiczne oraz produkcja w 100% energii elektrycznej na warunkach źródeł odnawialnych.


   
firma kontakt przetargi

CEMA ENERGY Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Podleska 33, tel./fax 032 322-40-35, 780-14-14 NIP : 6351791496, REGON : 241048106
KRS: 0000316369, Kapitał zakładowy : 3.750.000,00zł, e-mail : sekretariat@cemaenergy.pl